Projekt grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

OPIS PROJEKTU

SPEKTRUM jest pomorskim systemem świadczeń specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych.

SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

 

Tytuł projektu:            WNG_SPE.01.2020/395

Projekt grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

 

Wartość projektu ogółem: 16 470 PLN

 

Wartość dofinansowania: 8 235 PLN

 

Beneficjent: SZANTI Dariusz Staniszewski

CEL PROJEKTU

Realizacja działań o charakterze doradczym w postaci opracowania modelu kompetencji firmowych, opracowania opisów stanowisk i systemu wynagrodzeń zasadniczych wraz z regulacjami podwyżek oraz reguł wynagrodzeń zmiennych

 

  • search